การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2563

logo
 

  เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ สนามแข่งขันชั่วคราว ด้านข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รณรงค์และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน โดยจัดการแข่งขันฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
  2. ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)
  3. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป
  5. ประเภทอาวุโส รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2524)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน ปรากฏตามรายละเอียดที่ปุ่มลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทร. 0 2567 6000 ต่อ 1002 ในวันและเวลาราชการ

 
 
logo
 

  เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ สนามแข่งขันชั่วคราว ด้านข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รณรงค์และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน โดยจัดการแข่งขันฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
  2. ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)
  3. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป
  5. ประเภทอาวุโส รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2524)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน ปรากฏตามรายละเอียดที่ปุ่มลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทร. 0 2567 6000 ต่อ 1002 ในวันและเวลาราชการ