การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 256

logo
 

  เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รณรงค์และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน โดยจัดการแข่งขันฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)
  2. ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)
  3. ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป
  5. ประเภทอาวุโสชาย (ต้องมีผู้เล่น อายุ 40-44 ปี 1 คน, อายุ 45-49 ปี 2 คน และอายุ 50 ปีขึ้นไป 2 คน)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน ปรากฏตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในลิงก์รับสมัครดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทร. 0 2567 6000 ต่อ 1002 ในวันและเวลาราชการ

 
 
logo
 

  เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รณรงค์และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน โดยจัดการแข่งขันฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)
  2. ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)
  3. ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป
  5. ประเภทอาวุโสชาย (ต้องมีผู้เล่น อายุ 40-44 ปี 1 คน, อายุ 45-49 ปี 2 คน และอายุ 50 ปีขึ้นไป 2 คน)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน ปรากฏตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในลิงก์รับสมัครดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทร. 0 2567 6000 ต่อ 1002 ในวันและเวลาราชการ